A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 05.08.2014, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja danych

  Instrukcja korzystania z serwisu BIP


  1. Przeglądanie stron
  Aby przeglądać strony serwisu BIP prosimy wybrać z menu po lewej stronie ekranu interesujący Państwa dział. Strony BIP publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia - strona i jej podstrony.

  Pod każdą umieszczoną informacją, zarówno na stronie jak też podstronie, znajduje się metryczka z informacjami o dacie wytworzenia informacji, dacie jej publikacji, dacie wprowadzenia zmian do dokumentu oraz autorze/autorce dokumentu i osobie go publikującej.
  Po wejściu na podstronę, za pomocą przycisku „więcej” każdy dokument można wydrukować poprzez naciśniecie ikony drukarki podpisanej „drukuj”. Przycisk „powrót” skieruje nas na stronę działu, który właśnie jest przeglądany.


  2. Strony systemowe
  W BIP-ie obok stron informacyjnych znajdują się strony systemowe (obowiązkowe w każdym BIP):
  •    Redakcja – nazwisko redaktora/redaktorki wraz z danymi kontaktowymi
  •    Dostęp do informacji -  sposób postępowania w przypadku pozyskiwania informacji publicznej nie ujętej w BIP
  •    Instrukcja korzystania - niniejszy dokument
  •    Spis treści - z tej strony bezpośrednio można wejść w każdy dokument znajdujący się w BIP
  •    Rejestr zmian - w tym miejscu rejestrowane są dokonywane zmiany.


  3. Moduł wyszukiwania
  Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz "enter". Uwaga: Wyszukiwarka nie przegląda skanów dokumentów, dlatego dokumenty dotyczące sytuacji Stowarzyszenia od 2007 publikowane są w dwóch wersjach – skan oryginału oraz wersja html (z wyłączeniem dokumentów w formie tabelarycznej).


  4. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl
  Pod menu z lewej strony znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.


  5. Rejestr zmian
  Rejestr zmian zawiera informacje o nowo dodanych dokumentach, dokumentach, które zostały zmodyfikowane oraz o dokumentach usuniętych. Chcąc uzyskać informacje o dodanych dokumentach należy wybrać (kliknąć) "utworzone". Informację o dokumentach zmodyfikowanych otrzymamy po wybraniu "zmienione". Chcąc natomiast uzyskać informacje o dokumentach usuniętych należy wybrać (kliknąć) "usunięte".


  6. Strony informacyjne

  6.1 Struktura organizacyjna
  Na tej stronie znajdują się informacje na temat władz Stowarzyszenia powstałych zgodnie z wymogami Statutu oraz powoływanych na podstawie innych regulacji - uchwał zarządu czy kodeksu pracy oraz zakres obowiązków danego organu.

  6.2 Przedmiot działalności
  Na tej stronie wyszczególnione są cele działalności Stowarzyszenia oraz formy działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

  6.3 Organy Stowarzyszenia
  Na stronie podane są organy Stowarzyszenia oraz ich skład osobowy.

  6.4 Majątek
  Na tej stronie znajduje się informacja o statutowych formach gromadzenia majątku Stowarzyszenia oraz przychodach i kosztach w kolejnych latach.

  6.5 Sprawozdania
  Na tej stronie i jej podstronach znajdują się roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia. Dokumenty publikowane są po przyjęciu przez Walne Zebranie Członków.

  6.6 Projekty realizowane ze środków publicznych
  Na tej stronie i jej podstronach znajduje się spis umów, których finansowanie pochodziło lub pochodzi ze środków publicznych rozumianych jako wszelkie środki, które obciążają podatnika polskiego lub europejskiego bądź też powodują uszczuplenie dochodów do budżetu państwa.


  7. Dokumenty w PDF

  Część dokumentów udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej jest zapisana w formacie PDF. Aby je odczytać trzeba mieć na komputerze lokalnym zainstalowany program Acrobat Reader.
  Kliknij: (http://www.adobe.com/products/acrobatreadstep2.html), aby pobrać tę aplikację.


  8. Licznik wyświetleń dokumentu

  Licznik wyświetleń znajdujący się w metryczce pod treścią dokumentu informuje o ilości odsłon danego dokumentu.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Dobrochna Wojciechowska
  Publikacja dnia: 05.08.2014
  Podpisał: Dobrochna Wojciechowska
  Dokument z dnia: 05.08.2014
  Dokument oglądany razy: 984
MegaBIP free