A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 07.08.2014, zmieniona z powodu:
  Uzupełnienie danych

  Projekty realizowane ze środków publicznych


  2013

  Umowa nr 223/DK/2013, zawarta 14.10.2013. z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania "95. rocznica Zamachu na Ratusz i 95. rocznica Powstania Wielkopolskiego - popularyzacja narodowowyzwoleńczych tradycji Wielkopolski wśród młodzieży", przyznająca dotację w wysokości 10000 zł.

  Umowa nr KD-I.525.1.72.2013 K, zawarta 7.10.2013. z Miastem Poznań na realizację zadania "Gra Miejska z okazji 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - popularyzacja wkładu poznaniaków  w przygotowania i przebieg powstania", przyznająca dotację w wysokości 8000 zł.

  Umowa nr 241/2013/489, zawarta 13.08.2013. z Ministrem Obrony Narodowej na realizację zadania "Międzynarodowa Internetowa Gra Kryptologiczna CODEBREACES.EU nawiązująca do historii złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej enigma przez polskich matematyków", przyznająca dotację w wysokości 15400 zł.

  Umowa nr 1369/PJ/2013, zawarta 29.07.2013. z Muzeum Historii Polski na realizację zadania "Internetowa Gra Kryptologiczna ŁAMACZE SZYFRÓW", przyznająca dotację w wysokości 18000 zł.

  Umowa nr GK1/60/2013, zawarta 10.07.2013. z Urzędem ds Kombatantów i Osób Represjonowanych na realizację zadania "Międzynarodowa Internetowa Gra Kryptologiczna CODEBREACES.EU nawiązująca do historii złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej enigma przez polskich matematyków", przyznająca dotację w wysokości 45000 zł.


  2012

  Umowa nr I/1184/EK/1820/12, zawarta 10.08.2012 z Województwem Małopolskim na realizację zadania "Internetowa Gra Kryptologiczna ŁAMACZE SZYFRÓW dedykowana trzem grupom wiekowym dzieci i młodzieży", przyznająca dotację w wysokości 7200 zł.

  Umowa nr 933/PJ/2012, zawarta 29.07.2012. z Muzeum Historii Polski na realizację zadania "III Ogólnopolska Gra Kryptologiczna ŁAMACZE SZYFRÓW - z okazji 80 rocznicy złamania szyfru enigma przez polskich matematyków", przyznająca dotację w wysokości 20000 zł.

  Umowa nr I/905/PT/1460/12, zawarta 27.06.2012 z Województwem Małopolskim na realizację zadania "Skarby Małopolski - popularyzacja zabytków kulturowych Województwa Małopolskiego za pomocą cyklu turystycznych gier miejskich w wybranych miastach województwa", przyznająca dotację w wysokości 15000 zł.

  Umowa nr 105/DK/2012, zawarta 11.06.2012 z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania "Skarby Wielkopolski - popularyzacja wiedzy o kulturze wśród Wielkopolan z wykorzystaniem formy otwartej gry miejskiej", przyznająca dotację w wysokości 5000 zł.

  Umowa nr 272.60.05.2012, zawarta 28.05.2012 z Gminą Sulęczyno na realizację zadania "Tajemnice Kamiennych Kręgów - promocja zabytków archeologicznych Gminy Sulęczyno za pomocą turystycznej gry terenowej do samodzielnej zabawy", przyznająca dotację w wysokości 10000 zł.

  Umowa nr DE/6/2012, zawarta 17.04.2012 z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania "III Ogólnopolska Gra Kryptologiczna ŁAMACZE SZYFRÓW dedykowana trzem grupom wiekowym dzieci i młodzieży", przyznająca dotację w wysokości 8000 zł.


  2011

  Umowa nr DE/23/2011, zawarta 1.09.2011 z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania "II Ogólnopolska Gra Kryptologiczna ŁAMACZE SZYFRÓW", przyznająca dotację w wysokości 10000 zł.

  Umowa nr Ow.VIII/526/13/11, zawarta 1.03.2011. z Miastem Poznań na realizację zadania "Upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację cyklu Gier Miejskich pt. Exempla Trahunt, zachęcających młodzież do przyjmowania i korzystania z wiedzy szkolnej oraz poprzez opracowanie i publikację materiałów pomocniczych dla nauczycieli", przyznająca dotację w wysokości 14600 zł.


  2010

  Umowa nr KRS/221/2010, zawarta 25.11.2010. z Miastem Poznań na realizację zadania "Świąteczna Gra Miejska - impreza towarzysząca Betlejem Poznańskiemu", przyznająca dotację w wysokości 10000 zł.

  Umowa nr Ow.XI-3420/160/10, zawarta 2.11.2010. z Miastem Poznań na realizację zadania "Zamach na Ratusz - internetowa akcja edukacyjna połączona z happeningiem ulicznym", przyznająca dotację w wysokości 10000 zł.

  Umowa nr KSz S72/10 T, zawarta 1.04.2010. z Miastem Poznań na realizację zadania "Cykl Gier Miejskich z okazji 110. rocznicy włączenia w granice Poznania trzech nowych dzielnic: Wildy, Jeżyc oraz św. Łazarza", przyznająca dotację w wysokości 15000 zł.


  2009

  Umowa nr KP.I/3420-37/09, zawarta 6.11.2009. z Miastem Poznań na realizację zadania "Gra Miejska mająca na celu aktywizację społeczności lokalnych oraz wzmocnienie atrakcyjności obszarów objętych Miejskim Programem Rewitalizacji i Programem Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu", przyznająca dotację w wysokości 7000 zł.

  Umowa nr KSz S84/09 K, zawarta 1.06.2009. z Miastem Poznań na realizację zadania "Gra internetowa z okazji 80-tej rocznicy przeprowadzenia kursu kryptologicznego, którego efektem było złamanie kodu enigmy", przyznająca dotację w wysokości 8000 zł.

  Umowa nr ROMV/3420-171/09, zawarta 20.07.2009. z Miastem Poznań na realizację zadania "Gra Miejska z okazji 180-lecia Biblioteki Raczyńskich", przyznająca dotację w wysokości 10000 zł.

  Umowa nr KSz S25/09 K, zawarta 2.02.2009. z Miastem Poznań na realizację zadania "Przekrocz Granice Poznania - cykl Gier Miejskich popularyzujących historię Poznania", przyznająca dotację w wysokości 15000 zł.


  2008

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Dobrochna Wojciechowska
  Publikacja dnia: 07.08.2014
  Podpisał: Dobrochna Wojciechowska
  Dokument z dnia: 07.08.2014
  Dokument oglądany razy: 929
MegaBIP free