theCODEBREAKERS - międzynarodowa gra kryptologiczna

popularyzująca fakt złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma przez polskich kryptologów

Start gry: wrzesień 2024

thecodebreakers.org

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2024"

 

Nazwa zadania: theCODEBREAKERS 2024 - Międzynarodowa Gra Kryptologiczna

 

Wartość finansowania: 175 000 zł

 

W marcu 2024 roku minie 95. rocznica przeprowadzenia Kursu Szyfrów dla wyróżniających się studentów matematyki Uniwersytetu Poznańskiego. Uczestniczyli w nim Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, którzy trzy lata później doprowadzili do złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Dzieło polskich kryptologów, wg historyków pomogło aliantom pokonać hitlerowskie Niemcy i znacząco skróciło czas trwania II wojny światowej. W celu popularyzacji dokonań pogromców Enigmy, nasze Stowarzyszenie realizuje kolejną edycję Międzynarodowej Gry Kryptologicznej theCODEBREAKERS.

 

Uczestnicy wezmą udział kursie kryptologicznym on-line, nawiązującym do Kursu Szyfrów jaki odbył się w 1929 roku w Poznaniu. Podczas gry on-line uczestnicy poznają fascynującą historię polskich łamaczy szyfrów a także różne rodzaje szyfrów i sposoby ich łamania. Wykłady kursu będą zakończone zadaniami kryptologicznymi, a zespół który wykona je najszybciej zwycięży i otrzyma nagrodę.

 

Gra nie będzie miała ograniczeń geografi cznych i będzie dostępna za pośrednictwem strony thecodebreakers.org w 8 językach (angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, polskim, rosyjskim, oraz w dwóch nowych: ukraińskim i portugalskim). Właściwa edycja gry odbędzie się jesienią 2024 roku.Na wiosnę 2024 roku zaplanowana jest aktualizacja i aktywacja gry wprowadzającej. Będzie ona dostępna do końca realizacji projektu oraz po jego zakończeniu. Drugim działaniem wiosennym będzie rozbudowa serwisu dedykowanego nauczycielom, animatorom i liderom grup młodzieżowych oraz opracowanie serii interaktywnych wykładów z zadaniami, udostępnionymi bezpłatnie i bezterminowo dla każdego zainteresowanego.

 

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2024"